Productieproces


Bio raffinage
Het productieproces van groene poort is erop gericht om de biomassa te raffineren tot energie (gas, warmte en electra), hernieuwbare kunstmeststoffen, vloeibare CO2 en zuiver water. We halen alle energie die erin zit eruit. Het groene gas, water en de CO2 kunnen goed worden benut in de kas. De hernieuwbare (kunst)mest is een prima grondstof voor de akkerbouw. Het groene gas wat niet in de kassen gebruikt wordt kan worden verkocht als 2e generatie transportbrandstof of als hernieuwbaar aardgas in het net. Op deze manier is de kringloop gesloten en worden er uitsluitend vraag gestuurde producten gemaakt.